podatki

Kancelaria Radców Prawnych Adversus

Kancelaria Radców Prawnych ADVERSUS s.c. istnieje od 1998 roku. Od 2003 roku wspólnikami kancelarii są Krzysztofa Drzewieniecka i Wojciech Drzewieniecki.

Kompleksowa pomoca prawna

Głównym przedmiotem działalności Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom – osobom prawnym, w tym spółkom prawa handlowego, jak i podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • pełną, stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców,
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, jak i administracyjnych,
  • konstruowanie oraz opiniowanie umów,
  • windykację sądową i pozasądową należności,
  • dochodzenie odszkodowań z różnych tytułów,
  • obsługę prawną inwestycji budowlanych,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy rodzinne, w tym również o alimenty, rozwody i podziały majątku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w ramach której nie tylko pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku do sądu, ale również reprezentuje w toku postępowania upadłościowego i to zarówno dłużników (upadłych), jak i wierzycieli.

przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji
klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji
syndyk

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji