Kancelaria Radców Prawnych Adversus – Szczecin

ADVERSUS to istniejąca od 1998 roku, mieszcząca się w Szczecinie, Kancelaria Radców Prawnych. W 2003 roku przejęta przez wspólników: Krzysztofę Drzewieniecką oraz Wojciecha Drzewienieckiego.

Głównym podmiotem działalności Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorcom – osobom prawnym (w tym spółkom prawa handlowego oraz podmiotom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wiedza i nabyte przez wiele lat pracy doświadczenie umożliwia stworzenie szerokiej oferty usług. W zakres działań wchodzi w szczególności:

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
  • Pełnienie roli pełnomocnika procesowego (reprezentowanie oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych)
  • Konstruowanie oraz opiniowanie umów zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa
  • Windykacja wierzytelności (sądowa/pozasądowa)
  • Dochodzenie odszkodowań
  • Obsługa prawna inwestycji budowlanych
  • Obsługa i doradztwo spadkowe
  • Sprawy rodzinne (w tym: alimenty, rozwody, podziały majątku)

Dodatkowo świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Nasze działania poza pomocą w przygotowaniu oraz złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu, obejmują także reprezentowanie Klienta (dłużnika/wierzyciela) w toku postępowania upadłościowego.

Pomoc prawna przedsiębiorcom

Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców każdego rodzaju działalności gospodarczej (osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania firmy.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług skierowanych do Klientów indywidualnych. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, spadkowym, rodzinnym i upadłościowym.

Syndyk

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań upadłościowych oraz pomocą prawną w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, likwidacyjnej oraz postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji