kancelaria

Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych, która obejmuje szereg dziedzin prawa. Celem takiej stałej współpracy jest udzielenie wsparcia osobom zarządzającym takimi podmiotami w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych przez pryzmat ich skutków prawnych, w tym przewidywanie i unikanie niekorzystnych konsekwencji prawych, minimalizowanie ryzyka wystąpienia konieczności inicjowania lub brania udziału w procesach sądowych poprzez opiniowanie, rekomendowanie optymalnych rozwiązań, wskazywanie rodzajów ryzyka, tworzenie nietypowych umów i ich zabezpieczeń itp.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów gospodarczych, w reprezentowaniu interesów przedsiębiorców, w tym w prowadzeniu negocjacji odnośnie umów.
Staramy się aby świadczona pomoc prawna obejmowała okres od momentu powstania przedsiębiorstwa aż do zakończenia prowadzenia działalności, co pozwala nam na poznanie specyfiki danego przedsiębiorcy i szukanie rozwiązań adekwatnych dla danego podmiotu.

Zakres naszej oferty obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

  • prawo spółek – zakładania, podział, reorganizacja, łączenie, fuzje, obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • prawo gospodarcze – opiniowanie umów, konstruowanie umów, negocjacje z kontrahentami
  • obsługa inwestycji – od zakupu nieruchomości, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, aż po wsparcie w toku realizacji danej inwestycji
  • windykacja wierzytelności – zabezpieczanie kontraktów, zabezpieczanie płatności, przedsądowa windykacja (wezwania do zapłaty, ugody lub porozumienia co do spłat), dochodzenie należności na drodze sądowej i egzekucyjnej
  • upadłość – przygotowywanie do ogłoszenia upadłości, konstruowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja w toku postępowania upadłościowego i to zarówno dłużników (upadłych), jak i wierzycieli

Na przestrzeni lat z usług Kancelarii korzystało i w dalszym ciągu korzysta wielu klientów z różnych branż między innymi NETTO spółka z o.o., PRO-Ogrzewanie spółka z o.o., ZCA Euro-Impet spółka z o.o., Soft Elektronik spółka z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., VASTBOUW Polska spółka z o.o., Biuro Nieruchomości BONUS spółka z o.o. i wiele innych.

przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji
klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji
syndyk

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji