Upadłość konsumencka

Nasze usługi obejmują prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach. Ofertę kierujemy do przedsiębiorców, którzy z powodu zobowiązań powstałych w toku prowadzonej działalności decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale też do wierzycieli chcących odzyskać zobowiązania od dłużnika. Podejmujemy się wszystkich spraw, niezależnie od stopnia skomplikowania i wysokości zadłużenia.

Co należy wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, majątek dłużnika zostaje objęty przez syndyka[https://www.kancelaria-adversus.pl/syndyk/]. Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na uregulowanie zadłużenia wobec wierzycieli. Proces ten może trwać nawet kilka lat, a naszym zadaniem jest nie tylko przygotowanie dokumentów i reprezentowanie klientów w toku postępowania, ale również wsparcie w końcowym oddłużaniu, w tym pomoc w kontaktach z syndykiem.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc w skompletowaniu dokumentacji, którą należy załączyć,
  • reprezentację klienta na rozprawie – wszystkie szczegóły są ustalane z klientem w naszej kancelarii,
  • sporządzanie dokumentów wymaganych w toku postępowania,
  • kontrola nad prowadzonym postępowaniem
  • sporządzanie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji