Sprawy gospodarcze

W ramach prawa gospodarczego prowadzimy sprawy gospodarcze, sporządzamy opinie prawne i projekty pism, a także umów i aktów na rzecz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek, a także innych podmiotów prawa gospodarczego. Oferujemy szeroko pojęte doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia firmy.

Prawo gospodarcze – zakres usług

Zajmujemy się przygotowywaniem, opiniowaniem i sporządzaniem aneksów umów występujących w prawie gospodarczym. Należą do nich umowy sprzedaży, najmu, a także zlecenia i umowy o świadczenie usług. Decydując się na nasze usługi, otrzymują Państwo pewność, że dokument zostanie sporządzony zgodnie z prawem i korzyścią dla obu stron umowy.

Zakres naszych usług obejmuje także przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów i instrukcji. Pomagamy naszym klientom przejść przez proces rejestrowania działalności i zgłaszania jej do instytucji, takich jak ZUS i US.

Zajmujemy się szeroko pojętą obsługą inwestycji, w ramach której sporządzamy lub opiniujemy umowy, negocjujemy zapisy umów i reprezentujemy klientów przed organami administracji państwowej.

W ramach obsługi spółek oferujemy powoływanie, rejestrację i likwidację spółek. Zajmujemy się procesami przekształceniowymi. Ponadto sporządzamy protokoły posiedzeń organów, w tym walnych zgromadzeń, rad nadzorczych. Przygotowujemy również projekty statutów.

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji