Sprawy cywilne

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie prawa cywilnego. Prowadzimy sprawy cywilne związane z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Zajmujemy się kwestiami stosunków własnościowych i odszkodowawczych. Nasze usługi obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych, a także uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Umowy cywilno-prawne

Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilno-prawnych, do których należą między innymi:

  • umowy sprzedaży,
  • umowy zlecenia i o dzieło,
  • umowy najmu,
  • umowy dożywocia,
  • umowy spółki cywilnej,
  • umowy świadczenia usług.

Dochodzenie praw i odszkodowań

Skutecznie reprezentujemy klientów w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, a także o zapłatę czynszu i eksmisję. Wspieramy naszych klientów, zapewniając pomoc w przypadku niewykonania umowy, zniesienia współwłasności oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Porady prawne z zakresu spraw cywilnych

Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa cywilnego, w tym rzeczowego, spadkowego i zobowiązaniowego. Poszukujemy rozwiązań, których efekt prawny będzie satysfakcjonujący dla klienta. Zapraszamy na konsultacje.

Przedsiębiorcy

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy nie tylko osoby prawne, ale również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług.
Więcej informacji

Klienci indywidualni

Coraz częściej w życiu codziennym zachodzą takie sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Na szczęście czasy się zmieniają i dzisiaj do prawnika idzie się nie w momencie otrzymania pozwu, ale wcześniej, kiedy jest jeszcze czas na ustalenie odpowiedniej linii obrony. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych.
Więcej informacji

Syndyk

W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące prowadzonych postępowań upadłościowych oraz możliwości skorzystania z pomocy prawnej w zakresie ogłoszenia upadłości (zarówno przedsiębiorców, jak upadłości konsumenckich, które dają szansę na zwolnienie od długów niemożliwych do spłacenia w trybie zwykłej egzekucji).
Więcej informacji